Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

นายดำหริ  งิมสันเทียะ

ผู้อำนวยการ สพป.

พระนครศรีอยุธยา เขต ๒

เกี่ยวกับปฐมวัย ศน.วันเพ็ญ

งานพับกระดาษสามมิติ

งานพับกระดาษสามมิติnew_icon3
นำไปบูรณาการกับการสอน รูปทรงเรขาคณิต 

เช่น ลูกบาศก์ ปริซึม
เลือก calendars
เลือก Paper craft

เลือก animal หรืออื่นๆ

cubeecraft

papercraft 

One Tablet Per Child

เข้าสู่เว็บไซต์
http://www.otpc.in.th/

http://www.dekthai.net/main.html

คู่มือแท็บเล็ตฉบับผู้ปกครอง 1คลิกๆๆ  2คลิกๆๆๆ

เครื่องมือนิเทศ ติดตาม 
แผน ๒๐๐ วันภาคเรียนที่ ๒   

Tablet คืออะไร


ความแตกต่างระหว่างTablet/PC/Notebook


ประโยชน์ของTablet
ด้านการศึกษา


วิธีการใช้งาน Tablet


สุขอนามัยในการใช้งาน Tablet

ระบบปฏิบัติการบน Tablet

ความสำคัญของบัญชีผู้ใช้

ตอนที่8  |ตอนที่9  |ตอนที่10|
ตอนที่11|ตอนที่12|ตอนที่13|
ตอนที่14|ตอนที่15|
ตอนที่16|
ตอนที่17
|ตอนที่18|ตอนที่19

ตอนที่20|ตอนที่21|ตอนที่22|
โรงเรียนนำร่องTablet


นักเรียน ป.๓ กับ Tablet

 

เว็บน่าสนใจ 8 กลุ่มสาระ

เว็บน่าสนใจ

การคำนวณขีดจำกัดล่าง

การคำนวณขีดจำกัดล่าง

คลิกที่นี่   

Origami:คณิตศิลป์

ปริศนาคำทาย

          สพฐ. ร่วมกับ TK park และ สสส. ได้จัดทำโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด ...เด็กไทย อ่านถวาย เจ้าฟ้านักอ่าน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านนักเรียนชั้น ป.๕ ทุกคน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จึงขอเชิญชวนให้ ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อย. ๒ สังกัดการศึกษาเอกชน สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๖ นี้  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.readthailand.com 
   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ มีนโยบายดังนี้
   ๑.  ขอให้ทุกโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามใบสมัคร ดังแนบ  ส่งใบสมัครไปที่
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ เพื่อดำเนินการส่ง FAX ให้ สพฐ.ต่อไป
   ๒.  สำหรับโรงเรียนที่จะส่งผลงานบันทึกการอ่านเข้าร่วมโครงการ สพป.อย. ๒ จะมีหนังสือตามรายการแนะนำ หมุนเวียนให้โรงเรียนได้นำไปให้นักเรียนอ่าน
   ๓. เริ่มอ่าน และบันทึกการอ่าน ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
   ๔. ทุกโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับใบประกาศ ในระดับเขตพื้นที่ฯ

โครงการ Read Thailand :: ใบสมัคร :: หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ :: รายชื่อหนังสือ :: ไฟล์นำเสนอโครงการ :: เกณฑ์การตัดสิน (ต้องเพิ่มเติมอีก) :: แบบบันทึกการอ่าน ::

ผู้กำกับดูแลกลุ่มนิเทศ

anigifbos

ผลงานวิชาการ

การศึกษากิจกรรมส่งเสริม
การมีจิตสาธารณะ
::วันทนา ธาราวร
: 1 : 2 : 3 :4 : 5 :
การศึกษาทักษะการนิเทศ
ของผู้นิเทศ

: นัยนา จันตะเสน คลิกที่นี่

การใช้สื่อในการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ 
 : ภัทรรัตน์ แสงเดือน คลิกที่นี่

ประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารชุดแนวทางการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
===================

การจัดทำรายงานประจำปี คลิกที่นี่
===================

แบบรายงานประจำปีของ สถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  คลิกที่นี่  ใหม่ล่าสุด ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ SAR54
===================

แนวทางการประเมินปฐมวัย

แนวทางการประเมินพื้นฐาน     
ปกแนวทางฯ พื้นฐาน 
ใบแทรก..แก้ไขคำผิด :.1.:.2.:.3.
===================

ข้อมูลอาเซียนควรรู้

องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
  

ตุ๊กตาอาเซียน1

ตุ๊กตาอาเซียน2  
เรียนรู้ภาษาเขมร  
ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยในอาเซียน
กิจกรรมบันทึกเดินทางอาเซียน
โดยครูเดือนฉาย สว่างแสง

คลิกที่นี่

ไฟล์ข้อมูลพิพิธ..อาเซียน
=1=2=3=4=5=6=7=8=9
=10=11=12=13=14=15
=16=17=18=19=20=

เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่
ร.ร.สนใจติดต่อได้ที่ศน.พินิจ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก...
อุทยานการเรียนรู้ TK Park

เนื้อร้องเพลง The ASEAN Way
ฟังเพลงประจำอาเซียน
  

7 อาชีพยอดฮิต  
อาหารประจำชาติ
ชุดประจำชาติ   
ดอกไม้ประจำชาติ  
แผนที่ประเทศสมาชิก    
แบบฝึกชุดอาเซียน
โดยคุณครูสุรพล  แช่มช้อย

=1==2==3==4=
=5==6==7==8=

การ์ตูนท่องโลกอาเซียน

วิเคราะห์ตัวชี้วัด

เว็บสร้าง e-books

โปรแกรมห้องสมุด

การใช้โปรแกรมห้องสมุด สพฐ.

http://lib.obec.go.th/portal/home


ดาวน์โหลดหนังสือ ๖ เล่ม

การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง
นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
จากปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ

ติวสอบครูผู้ช่วย/ผู้บริหาร